444 8 210           
Anaokulu

Uluğbey Anaokulu

ulugbey-okullari-anaokulu-1
Anaokulumuzda tüm öğrencilerin içinde bulundukları gelişim aşamasındaki becerilerini en üst düzeye getirmeyi hedeflediğimiz için “Bilişsel Alanlara Dayalı Öğrenme Modeli”ni esas almaktayız. Çocuklarımızın geldiği, sevgi ve güvene dayalı sıcak anne-baba iletişimiyle yeşeren ortamı aratmadan onlara temel beceriler kazandırmak ve onları okula ve hayata hazırlamak istiyoruz.

Anaokulu, başarılı bir eğitim hayatının temelidir ve bu eğitim sürecinde çocuklarımızın gereken olgunlaşma sürecini sağlıklı şekilde tamamlayarak üst eğitim aşamalarına istekli ve mutlu hazırlanmalarını hedefliyoruz.

Uluğbey Okulları’nda öğrencilerimizin ihtiyaçları ve çalışmaları akademik materyallerle gözlenip değerlendirilir; merak ve öğrenme güdüleri teşvik edilir ve başarıları ödüllendirilir; becerileri ve özgüvenleri desteklenir. Böylece çocukların deneyerek öğrenmesine ve karar verme yetilerinin gelişmesine elverişli eğitim ortamı sağlanır. Okul öncesi çağda kişilik gelişiminin ve öğrenmenin etkili araçlarından biri olan oyunlar sayesinde çocuklarımız kendini ifade etmeyi ve becerilerini uygulamayı öğrenir, hayal güçlerini geliştirir ve kendini keşfederler.


Anaokullarımızda Eğitim Süreci

ulugbey-okullari-anaokulu-2

Anadil Çalışmaları

Ana dil çalışmalarıyla çocukların anadili düzgün ve akıcı kullanma, sesleri doğru çıkarabilme, farklı söz dizim yapılarını dinleme ve anlayarak kullanma becerilerini kazanmasını; duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini; ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini amaçlıyoruz.

Okuma-Yazma ve Matematiğe Hazırlık Çalışmaları

Çocuklarımıza okuma-yazma ile ilgili temel psiko-motor becerileri kazandıracak uygulamalar yapılır; çizgi çalışmalarıyla birlikte şekiller, rakamlar, nesne özellikleri, sınıflama, gruplama gibi kavram ve becerileri geliştiren etkinlikler düzenlenir.

Çift Yabancı Dille Eğitim (Ana Yabancı Dil Almanca, Yardımcı Yabancı Dil İngilizce)

Çocuklarımız şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla bir yabancı dilin düzenli ve sürekli konuşulduğu bir ortama alıştırılır; Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir.

Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitiminde branşında uzman eğitimcilerden ve native öğretmenlerinden eğitim alırlar. Uluğbey Okulları’nda bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilen; dil eğitimini gramer öğrenmeyle sınırlamayan; şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla yabancı dili bizzat yaşayan ve yaşatan bireyler yetişir. Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayan çocukların telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir. Bu amaçla dijital tüm imkanlardan yararlanılır.

Neden Önce Almanca?

- Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca konuşan bir kişi, 100 milyon Avrupalı ile ana dilinde iletişim kurabilir.

- Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç “çalışma dilinden” bir tanesidir.

- Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı, Türkiye’de şu an 3.000’den fazla Alman firması bulunuyor ve her yıl yaklaşık 4 milyon Alman turist Türkiye’ye geliyor.

- Almanca bilgisi Türk iş piyasasında bir avantaj sağlıyor.

- Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Almanca dil bilgisiyle yükseköğrenim imkânlarının tüm yelpazesinden yararlanmak mümkün.

- Almanya ile Türkiye arasında, Almanya’daki Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlar sayesinde çok sayıda özel bağlar bulunuyor.

- Almanca bilgisi, bir arada olmayı kolaylaştırıyor. Yabancı dil bilgisi kültürel, zihinsel ve mesleki ufku genişletiyor ve başka kültürlere karşı hoş görüyü arttırıyor. Sırf Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, çok dillilik her zaman bir avantajdır.

- Almanca okuyabilen; Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın eserlerine daha iyi ulaşmakla kalmaz, sanal dünyada da Almanca bilmek bir avantaj sağlar: İnternette Almanca, İngilizceden sonra ikinci sıradadır. Dünyada yayımlanan kitapların beşte biri Almancadır.

Uluğbey Özel Okullarında çift yabancı dil eğitimine Almanca ile başlanmasının sebebi, uluslararası tüm dil bilimcilerinin de kabul ettiği gibi Almanca dil eğitiminin üzerine ikinci bir yabancı dilin, özellikle de İngilizcenin öğrenim süreci çok daha hızlı ve kolay gerçekleşmektedir. Özellikle iki dilin benzerliği, daha kolay olan İngilizcenin öğrenilmesini hızlandırmaktadır. Türkiye’de yapılan TOEFL sınavlarında her yıl en başarılı öğrencilerin Alman Okulu mezunlarından çıkması tesadüf değil, bilimsel bir gerçeğin kanıtıdır.

Başlangıçta Almanca ve devamında İngilizce olmak üzere iki yabancı dil eğitimi veren Uluğbey Okullarında yabancı dil programı, öğrencilerimizin her iki yabancı dili hem günlük hayattaki yapısı ile öğrenmelerini; hem de akademik ve bilimsel araştırmalarda en aktif düzeyde kullanmalarını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

Teorinin yanısıra Almanya’da dili öğrenmiş,dil hakimiyeti anadil seviyesinde olan öğretmenlerimizin desteği ile pratik çalışmalarının sağlanmasına da Uluğbey Okulları olarak önem vermekteyiz.

Yabancı dil eğitimimiz ile dünyayı anlayan, sorgulayan, kültürlerarası farklılıklara duyarlı gençler yetişiyor!

Uluğbey Okulları Yabancı Diller Bölümü eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin Almanca ve İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemiyle Uluğbey Okulları öğrencileri, sadece iletişim kurmayı bilen değil, edindiği vizyonla dünya vatandaşı olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetişir. Uluğbey Okulları Almanca Eğitimi sisteminin akademik müfredat izlencesini Avrupa Dil Çerçevesi oluşturuyor. İlgili çerçevenin müfredatın temelini oluşturmasının nedeni tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Bu sayede, Uluğbey Okulları’nda almanca eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite edilir. Her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz.

Oyun Saati

Problem çözme ve farklı stratejiler geliştirme konusunda en önemli araç olan oyunlar sayesinde, çocukların çevresini keşfetmelerini sağlanır; çevresel uyaranlarla doğru ilişki kurma ve araştırma becerilerini geliştirilir.

Beden Eğitimi, Drama, Müzik

Çocuklarımız sağlıklı bir bedensel ve ruhsal gelişim için hem bireysel hem de grup halinde çalışmayı öğrenir; kendilerini ifade edebilme yeteneklerini, sanatsal becerilerini, yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirler.