444 8 210           
Hedef ve İlkelerimiz

Uluğbey Okulları Eğitim Yaklaşımları

Uluğbey Okulları olarak, Matematik Temelli Eğitim ve Küme Modeli Öğrenme yaklaşımını benimseyerek, eğitim teknolojilerine yaptığımız yatırım ve nitelikli kadromuz ile eğitimde farkındalık yaratmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul kademesinde eğitim öğretime başladık.

Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumlarında uzun dönem üst düzey yönetici ve öğretmen olarak çalışmış kadromuz ve özgün eğitim yöntemimizi, evrensel başarı elde etmiş eğitim modelleriyle Uluğbey Okulları çatısı altında birleştirdik. Hedefimiz yaşadığı fiziksel ve sosyal çevreye karşı duyarlı, sorumluluk bilincine sahip, ilkeli duruş gösteren, çağın bilimsel ve teknolojik bilgi ve becerileriyle donatılmış, yerel ve global gelişmeleri takip eden, etik değerlerle davranan, saygın kişiliğe sahip ve alanında öncü bireyler yetiştirmektir.

“Değerlendirilmeyen bilgi değersizdir.” ilkesiyle, öğrencilere en az bilgi kadar beceri de kazandırmanın önemine inanıyoruz. Bilgi ve beceri eğitimini birlikte ve en üst düzeyde verebilmek ancak bizimle birlikte bu ilkeye inanmış, nitelikli bir eğitim kadrosuyla ve elverişli şartların sağlanmasıyla mümkündür. Bu yüzden en önemli önceliğimiz, birlikte yola çıkacağımız eğitim kadrosunu rasyonel yöntemlerle belirlemek ve ideal okul düzenini tasarlamaktır.

Uluğbey Okulları’nda temel iki hedefimizden ilki, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamak; yani öğrenilenlerin hayata dönük, uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. İkinci hedefimiz ise dünyada başarılı olmuş yöntemlerle en az iki yabancı dil eğitiminde ve diğer tüm alanlarda çıtayı yükseltmektir. Bu amaçla çocuklarımızın anne-baba eğitimi üzerine inşa edilen ilk kurumsal eğitim aşaması olan anaokulundan başlayarak eğitim-öğretimin her aşamasında Uluğbey adını duyuracağız.

İlkelerimiz

 Yaşadığı fiziksel ve sosyal çevreye karşı duyarlı,
 Yerel ve global gelişmeleri takip eden,
 Çağdaş-bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış,
 Ahlaki değerleri yüksek ve saygın kişiliğe sahip,
 Sürekli gelişimi destekleyen,
 Alanında öncü,
     bireyler yetiştirmektir.

Çift Yabancı Dille Eğitim (Ana Yabancı Dil Almanca, Yardımcı Yabancı Dil İngilizce)

Çocuklarımız şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla bir yabancı dilin düzenli ve sürekli konuşulduğu bir ortama alıştırılır; Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir.

Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitiminde branşında uzman eğitimcilerden ve native öğretmenlerinden eğitim alırlar. Uluğbey Okulları’nda bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilen; dil eğitimini gramer öğrenmeyle sınırlamayan; şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla yabancı dili bizzat yaşayan ve yaşatan bireyler yetişir. Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayan çocukların telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir. Bu amaçla dijital tüm imkanlardan yararlanılır.

Neden Önce Almanca?

- Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca konuşan bir kişi, 100 milyon Avrupalı ile ana dilinde iletişim kurabilir.

- Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç “çalışma dilinden” bir tanesidir.

- Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı, Türkiye’de şu an 3.000’den fazla Alman firması bulunuyor ve her yıl yaklaşık 4 milyon Alman turist Türkiye’ye geliyor.

- Almanca bilgisi Türk iş piyasasında bir avantaj sağlıyor.

- Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Almanca dil bilgisiyle yükseköğrenim imkânlarının tüm yelpazesinden yararlanmak mümkün.

- Almanya ile Türkiye arasında, Almanya’daki Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlar sayesinde çok sayıda özel bağlar bulunuyor.

- Almanca bilgisi, bir arada olmayı kolaylaştırıyor. Yabancı dil bilgisi kültürel, zihinsel ve mesleki ufku genişletiyor ve başka kültürlere karşı hoş görüyü arttırıyor. Sırf Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, çok dillilik her zaman bir avantajdır.

- Almanca okuyabilen; Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın eserlerine daha iyi ulaşmakla kalmaz, sanal dünyada da Almanca bilmek bir avantaj sağlar: İnternette Almanca, İngilizceden sonra ikinci sıradadır. Dünyada yayımlanan kitapların beşte biri Almancadır.

Uluğbey Özel Okullarında çift yabancı dil eğitimine Almanca ile başlanmasının sebebi, uluslararası tüm dil bilimcilerinin de kabul ettiği gibi Almanca dil eğitiminin üzerine ikinci bir yabancı dilin, özellikle de İngilizcenin öğrenim süreci çok daha hızlı ve kolay gerçekleşmektedir. Özellikle iki dilin benzerliği, daha kolay olan İngilizcenin öğrenilmesini hızlandırmaktadır. Türkiye’de yapılan TOEFL sınavlarında her yıl en başarılı öğrencilerin Alman Okulu mezunlarından çıkması tesadüf değil, bilimsel bir gerçeğin kanıtıdır.

Başlangıçta Almanca ve devamında İngilizce olmak üzere iki yabancı dil eğitimi veren Uluğbey Okullarında yabancı dil programı, öğrencilerimizin her iki yabancı dili hem günlük hayattaki yapısı ile öğrenmelerini; hem de akademik ve bilimsel araştırmalarda en aktif düzeyde kullanmalarını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

Teorinin yanısıra Almanya’da dili öğrenmiş,dil hakimiyeti anadil seviyesinde olan öğretmenlerimizin desteği ile pratik çalışmalarının sağlanmasına da Uluğbey Okulları olarak önem vermekteyiz.

Yabancı dil eğitimimiz ile dünyayı anlayan, sorgulayan, kültürlerarası farklılıklara duyarlı gençler yetişiyor!

Uluğbey Okulları Yabancı Diller Bölümü eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin Almanca ve İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemiyle Uluğbey Okulları öğrencileri, sadece iletişim kurmayı bilen değil, edindiği vizyonla dünya vatandaşı olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetişir. Uluğbey Okulları Almanca Eğitimi sisteminin akademik müfredat izlencesini Avrupa Dil Çerçevesi oluşturuyor. İlgili çerçevenin müfredatın temelini oluşturmasının nedeni tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Bu sayede, Uluğbey Okulları’nda almanca eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite edilir. Her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz. Verilen dil eğitimleri sertifikalandırılmaktadır.