444 8 210           
İlkokul

Uluğbey İlkokulu

ulugbey-okullari-ilkokulu-1
İlkokul eğitiminde öğrencilerimize, akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırmak temel amacımızdır. Öğrencilerimizin bilişsel alanlarını ve bireye özgü öğrenme tarzlarını belirler, bu doğrultuda en uygun müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

Okulumuzda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1. sınıfta küme modelli öğretim sistemiyle eğitilir; 2, 3 ve 4. sınıfları, sınıf öğretmeniyle okurlar. Uygulamalı dersler ve yabancı dil dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Bilişsel Alanlara Dayalı Öğrenme Modeli

Uluğbey ilkokul eğitiminde, Bilişsel Alanlara Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, eğitim uygulamaları ders öğretmenleri tarafından dört bilişsel alana da hitap eden özgün materyallerle desteklenir. MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre planlanan etkinliklerle zenginleştirilir.

Çift Yabancı Dille Eğitim (Ana Yabancı Dil Almanca, Yardımcı Yabancı Dil İngilizce)

Çocuklarımız şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla bir yabancı dilin düzenli ve sürekli konuşulduğu bir ortama alıştırılır; Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir.

Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitiminde branşında uzman eğitimcilerden ve native öğretmenlerinden eğitim alırlar. Uluğbey Okulları’nda bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilen; dil eğitimini gramer öğrenmeyle sınırlamayan; şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla yabancı dili bizzat yaşayan ve yaşatan bireyler yetişir. Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayan çocukların telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir. Bu amaçla dijital tüm imkanlardan yararlanılır.

Neden Önce Almanca?

- Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca konuşan bir kişi, 100 milyon Avrupalı ile ana dilinde iletişim kurabilir.

- Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç “çalışma dilinden” bir tanesidir.

- Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı, Türkiye’de şu an 3.000’den fazla Alman firması bulunuyor ve her yıl yaklaşık 4 milyon Alman turist Türkiye’ye geliyor.

- Almanca bilgisi Türk iş piyasasında bir avantaj sağlıyor.

- Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Almanca dil bilgisiyle yükseköğrenim imkânlarının tüm yelpazesinden yararlanmak mümkün.

- Almanya ile Türkiye arasında, Almanya’daki Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlar sayesinde çok sayıda özel bağlar bulunuyor.

- Almanca bilgisi, bir arada olmayı kolaylaştırıyor. Yabancı dil bilgisi kültürel, zihinsel ve mesleki ufku genişletiyor ve başka kültürlere karşı hoş görüyü arttırıyor. Sırf Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, çok dillilik her zaman bir avantajdır.

- Almanca okuyabilen; Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın eserlerine daha iyi ulaşmakla kalmaz, sanal dünyada da Almanca bilmek bir avantaj sağlar: İnternette Almanca, İngilizceden sonra ikinci sıradadır. Dünyada yayımlanan kitapların beşte biri Almancadır.

Uluğbey Özel Okullarında çift yabancı dil eğitimine Almanca ile başlanmasının sebebi, uluslararası tüm dil bilimcilerinin de kabul ettiği gibi Almanca dil eğitiminin üzerine ikinci bir yabancı dilin, özellikle de İngilizcenin öğrenim süreci çok daha hızlı ve kolay gerçekleşmektedir. Özellikle iki dilin benzerliği, daha kolay olan İngilizcenin öğrenilmesini hızlandırmaktadır. Türkiye’de yapılan TOEFL sınavlarında her yıl en başarılı öğrencilerin Alman Okulu mezunlarından çıkması tesadüf değil, bilimsel bir gerçeğin kanıtıdır.

Başlangıçta Almanca ve devamında İngilizce olmak üzere iki yabancı dil eğitimi veren Uluğbey Okullarında yabancı dil programı, öğrencilerimizin her iki yabancı dili hem günlük hayattaki yapısı ile öğrenmelerini; hem de akademik ve bilimsel araştırmalarda en aktif düzeyde kullanmalarını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

Teorinin yanısıra Almanya’da dili öğrenmiş,dil hakimiyeti anadil seviyesinde olan öğretmenlerimizin desteği ile pratik çalışmalarının sağlanmasına da Uluğbey Okulları olarak önem vermekteyiz.

Yabancı dil eğitimimiz ile dünyayı anlayan, sorgulayan, kültürlerarası farklılıklara duyarlı gençler yetişiyor!

Uluğbey Okulları Yabancı Diller Bölümü eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin Almanca ve İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemiyle Uluğbey Okulları öğrencileri, sadece iletişim kurmayı bilen değil, edindiği vizyonla dünya vatandaşı olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetişir. Uluğbey Okulları Almanca Eğitimi sisteminin akademik müfredat izlencesini Avrupa Dil Çerçevesi oluşturuyor. İlgili çerçevenin müfredatın temelini oluşturmasının nedeni tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Bu sayede, Uluğbey Okulları’nda almanca eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite edilir. Her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz.

Müfredata Ek Dersler

Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Geziler

Her şeyin sanal ortama taşındığı bir dünyada; dokunarak, doğal ortamında duyumsayarak öğrenmenin ve keşfetmenin, öğreneni ayrıcalıklı bir öğrenme konumuna getirdiği bir gerçektir. Birden çok duyu organının kullanıldığı öğrenme ortamlarında daha etkili ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşir; unutulmayan bilgiler oluşturulur. Bu süreç zekâ alanlarının gelişimine olumlu katkı sağlar. Okul gezileri sayesinde öğrencilerimizin sadece yeni yerler görmüş olmaz; müfredatta yer alan konularla ilgili deneyim kazanır ve sosyalleşmeleri için önem taşıyan görgü ve kültürü edinirler.

Kulüpler

Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz kendilerini en iyi temsil eden alanlarda yaptıkları seçimlerle, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar. Bu sayede başarı, motivasyon, sosyal onay ve özgüven gelişimi gibi temel ihtiyaç alanlarında doyum sağlayacak verimli çalışmalar üretilir. Kulüp çalışmaları akademik eğitimi aksatmayıp aksine destekleyecek en doğru zaman planlamasıyla hayata geçirilir.