444 8 210           
Ortaokul

Uluğbey Ortaokulu

ulugbey-okullari-ortaokulu-1
Öğrencilerimize öncelikle çocuk oldukları için sevgi, ileride büyüyüp birey olacakları için saygı gösteriyoruz. Bu bağlamda geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerimize kararlılık, dinleme, pozitiflilik, odaklama, kendilerine güven ve vizyonlarını belirlemede yardımcı oluyoruz.

Mutlu ve Güvenli Okul

Uluğbey ortaokulları olarak tehlikeli durumlara karşı önlemler alınmış olup, enerjimizi öğrencimizin mutlu bir eğitim almasına harcıyoruz. Güleryüzlü idareci ve öğretmenlerimizle aile sıcaklığını öğrencilerimize hissettirmeye özen gösteriyoruz.

Güçlü Eğitim Kadrosu

Alanında uzman öğretmen ve idareci kadromuzla çağın ve hayatın ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Haftalık ve Aylık Sınav Sistemi

Uluğbey ortaokulu olarak öğrencilerimizin sınıf seviyesine uygun olacak şekilde haftalık ve aylık sınavlarla öğrenim düzeylerini ölçüyoruz. Eksik olan derslerini takviyelerle gideriyoruz.

Beden Eğitimi Crossaction

Kapalı spor salonumuzda, crossaction parkurunda öğrencilerimizin kas gelişimini ve kondisyonunu sağlıyoruz. Belirli spor dallarında yetenekli olan öğrencilerimizi kulüp bazında çalıştırıyoruz.

Çift Yabancı Dille Eğitim (Ana Yabancı Dil Almanca, Yardımcı Yabancı Dil İngilizce)

Çocuklarımız şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla bir yabancı dilin düzenli ve sürekli konuşulduğu bir ortama alıştırılır; Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir.

Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitiminde branşında uzman eğitimcilerden ve native öğretmenlerinden eğitim alırlar. Uluğbey Okulları’nda bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilen; dil eğitimini gramer öğrenmeyle sınırlamayan; şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla yabancı dili bizzat yaşayan ve yaşatan bireyler yetişir. Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayan çocukların telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir. Bu amaçla dijital tüm imkanlardan yararlanılır.

Neden Önce Almanca?

- Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca konuşan bir kişi, 100 milyon Avrupalı ile ana dilinde iletişim kurabilir.

- Almanca Avrupa Birliği’nin resmi dili ve AB’nin kullandığı üç “çalışma dilinden” bir tanesidir.

- Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı, Türkiye’de şu an 3.000’den fazla Alman firması bulunuyor ve her yıl yaklaşık 4 milyon Alman turist Türkiye’ye geliyor.

- Almanca bilgisi Türk iş piyasasında bir avantaj sağlıyor.

- Almanya, üniversite öğrenimi için çok tercih edilen bir ülkedir. Almanca dil bilgisiyle yükseköğrenim imkânlarının tüm yelpazesinden yararlanmak mümkün.

- Almanya ile Türkiye arasında, Almanya’daki Türk göçmenler ve Türkiye’ye yerleşen Almanlar sayesinde çok sayıda özel bağlar bulunuyor.

- Almanca bilgisi, bir arada olmayı kolaylaştırıyor. Yabancı dil bilgisi kültürel, zihinsel ve mesleki ufku genişletiyor ve başka kültürlere karşı hoş görüyü arttırıyor. Sırf Avrupa Birliği’nin genişlemesi açısından değil, çok dillilik her zaman bir avantajdır.

- Almanca okuyabilen; Goethe, Nietzsche, Kafka, Bach, Beethoven, Freud ve Einstein’ın eserlerine daha iyi ulaşmakla kalmaz, sanal dünyada da Almanca bilmek bir avantaj sağlar: İnternette Almanca, İngilizceden sonra ikinci sıradadır. Dünyada yayımlanan kitapların beşte biri Almancadır.

Uluğbey Özel Okullarında çift yabancı dil eğitimine Almanca ile başlanmasının sebebi, uluslararası tüm dil bilimcilerinin de kabul ettiği gibi Almanca dil eğitiminin üzerine ikinci bir yabancı dilin, özellikle de İngilizcenin öğrenim süreci çok daha hızlı ve kolay gerçekleşmektedir. Özellikle iki dilin benzerliği, daha kolay olan İngilizcenin öğrenilmesini hızlandırmaktadır. Türkiye’de yapılan TOEFL sınavlarında her yıl en başarılı öğrencilerin Alman Okulu mezunlarından çıkması tesadüf değil, bilimsel bir gerçeğin kanıtıdır.

Başlangıçta Almanca ve devamında İngilizce olmak üzere iki yabancı dil eğitimi veren Uluğbey Okullarında yabancı dil programı, öğrencilerimizin her iki yabancı dili hem günlük hayattaki yapısı ile öğrenmelerini; hem de akademik ve bilimsel araştırmalarda en aktif düzeyde kullanmalarını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

Teorinin yanısıra Almanya’da dili öğrenmiş,dil hakimiyeti anadil seviyesinde olan öğretmenlerimizin desteği ile pratik çalışmalarının sağlanmasına da Uluğbey Okulları olarak önem vermekteyiz.

Yabancı dil eğitimimiz ile dünyayı anlayan, sorgulayan, kültürlerarası farklılıklara duyarlı gençler yetişiyor!

Uluğbey Okulları Yabancı Diller Bölümü eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin Almanca ve İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemiyle Uluğbey Okulları öğrencileri, sadece iletişim kurmayı bilen değil, edindiği vizyonla dünya vatandaşı olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetişir. Uluğbey Okulları Almanca Eğitimi sisteminin akademik müfredat izlencesini Avrupa Dil Çerçevesi oluşturuyor. İlgili çerçevenin müfredatın temelini oluşturmasının nedeni tüm dünyada ortak bir dil standardı oluşturmasıdır. Bu sayede, Uluğbey Okulları’nda almanca eğitimi alan öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite edilir. Her bireyin farklı öğrenme yetisini ve geçmişini göz önünde bulunduruyor, bu anlamda herkesin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz. Verilen dil eğitimleri sertifikalandırılmaktadır.

Nitelik

Akademik eğitimler, sosyal aktiviteler ve sportif faaliyetler her sınıf düzeyine uygun şekilde senkronize edilmiştir.

Etüt Çalışmaları

Değişen sınav sistemleri incelendiğinde artık bilgiyi ölçer nitelikte içeriklerden ziyade bilginin yorumlanması ve analizi üzerine durulmaktadır. Bu bağlamda öğrenerek yaparak yaşayarak ve uygun seviyeli sınavlarla öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Ortaokul eğitimi alan; 5. ve 6. Sınıflardaki öğrencilerimizi sosyal aktiviteleri fazla, 7.sınıf öğrencilerimize yarı akademik 8.sınıf öğrencilerimize tam akademik olmak üzere etüt programlarımızı uyguluyoruz.

Tam Öğrenme Modeli

Özel ortaokulumuzda akademik anlamda herhangi bir eksiğini fark ettiğimiz ya da öğrenemediğini düşündüğümüz öğrencileri duruma göre bireysel veya grup halinde ek çalışmalar yaparak tam öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz.

Bireysel Gelişim Sistemi

Rehberlik servisimizde organize bir şekilde öğrencilerimizin hem bireysel hem motor gelişmeleri takip edilmektedir.

Robotik Kodlama

Okulumuzdaki robotik kodlama atölyemizde öğrencilerimizin geleceğin programcıları ve yazılım mühendisleri olmaları için uzman kadromuzla eğitim veriyoruz.

Yoğunlaştırılmış Spor ve Müzik Programları

Öğrencilerimizin bir spor dalı ya da bir müzik aleti çalması konusunda eğitim veriyoruz.