+90 (216) 8890808            
Anaokulu

Uluğbey Anaokulu

ulugbey-okullari-anaokulu-1
Anaokulumuzda tüm öğrencilerin içinde bulundukları gelişim aşamasındaki becerilerini en üst düzeye getirmeyi hedeflediğimiz için “Bilişsel Alanlara Dayalı Öğrenme Modeli”ni esas almaktayız. Çocuklarımızın geldiği, sevgi ve güvene dayalı sıcak anne-baba iletişimiyle yeşeren ortamı aratmadan onlara temel beceriler kazandırmak ve onları okula ve hayata hazırlamak istiyoruz.

Anaokulu, başarılı bir eğitim hayatının temelidir ve bu eğitim sürecinde çocuklarımızın gereken olgunlaşma sürecini sağlıklı şekilde tamamlayarak üst eğitim aşamalarına istekli ve mutlu hazırlanmalarını hedefliyoruz.

Uluğbey Okulları’nda öğrencilerimizin ihtiyaçları ve çalışmaları akademik materyallerle gözlenip değerlendirilir; merak ve öğrenme güdüleri teşvik edilir ve başarıları ödüllendirilir; becerileri ve özgüvenleri desteklenir. Böylece çocukların deneyerek öğrenmesine ve karar verme yetilerinin gelişmesine elverişli eğitim ortamı sağlanır. Okul öncesi çağda kişilik gelişiminin ve öğrenmenin etkili araçlarından biri olan oyunlar sayesinde çocuklarımız kendini ifade etmeyi ve becerilerini uygulamayı öğrenir, hayal güçlerini geliştirir ve kendini keşfederler.


Anaokullarımızda Eğitim Süreci

ulugbey-okullari-anaokulu-2

Anadil Çalışmaları

Ana dil çalışmalarıyla çocukların anadili düzgün ve akıcı kullanma, sesleri doğru çıkarabilme, farklı söz dizim yapılarını dinleme ve anlayarak kullanma becerilerini kazanmasını; duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini; ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini amaçlıyoruz.

Okuma-Yazma ve Matematiğe Hazırlık Çalışmaları

Çocuklarımıza okuma-yazma ile ilgili temel psiko-motor becerileri kazandıracak uygulamalar yapılır; çizgi çalışmalarıyla birlikte şekiller, rakamlar, nesne özellikleri, sınıflama, gruplama gibi kavram ve becerileri geliştiren etkinlikler düzenlenir.

Çift Yabancı Dil (İngilizce ve Almanca)

Çocuklarımız şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla bir yabancı dilin düzenli ve sürekli konuşulduğu bir ortama alıştırılır; Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayarak, telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir.

Oyun Saati

Problem çözme ve farklı stratejiler geliştirme konusunda en önemli araç olan oyunlar sayesinde, çocukların çevresini keşfetmelerini sağlanır; çevresel uyaranlarla doğru ilişki kurma ve araştırma becerilerini geliştirilir.

Beden Eğitimi, Drama, Müzik

Çocuklarımız sağlıklı bir bedensel ve ruhsal gelişim için hem bireysel hem de grup halinde çalışmayı öğrenir; kendilerini ifade edebilme yeteneklerini, sanatsal becerilerini, yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirler.