+90 (216) 8890808            
İlkokul

Uluğbey İlkokulu

ulugbey-okullari-ilkokulu-1
İlkokul eğitiminde öğrencilerimize, akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırmak temel amacımızdır. Öğrencilerimizin bilişsel alanlarını ve bireye özgü öğrenme tarzlarını belirler, bu doğrultuda en uygun müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştiririz.

Okulumuzda sınıf öğretmenliği sistemi uygulanır. Öğrencilerimiz 1. sınıfta küme modelli öğretim sistemiyle eğitilir; 2, 3 ve 4. sınıfları, sınıf öğretmeniyle okurlar. Uygulamalı dersler ve yabancı dil dersleri ise alanında yetkin branş öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

Bilişsel Alanlara Dayalı Öğrenme Modeli

Uluğbey ilkokul eğitiminde, Bilişsel Alanlara Dayalı Öğrenme Modeli uygulanır. Her öğrencinin nasıl öğrendiği belirlenerek, eğitim uygulamaları ders öğretmenleri tarafından dört bilişsel alana da hitap eden özgün materyallerle desteklenir. MEB okul müfredatı öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre planlanan etkinliklerle zenginleştirilir.

Çift Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce ve Almanca)

Öğrencilerimiz, yabancı dil eğitiminde branşında uzman eğitimcilerden ve native öğretmenlerinden eğitim alırlar. Uluğbey İlkokulu’nda bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilen; dil eğitimini gramer öğrenmeyle sınırlamayan; şarkılar, tekerlemeler ve oyunlarla yabancı dili bizzat yaşayan ve yaşatan bireyler yetişir. Yabancı dili duyarak ve oyun ortamında tekrarlayan çocukların telaffuzlarının erken yaşlarda doğru olarak yerleşmesi hedeflenir. Bu amaçla dijital tüm imkanlardan yararlanılır. İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitimi de verilir.

Müfredata Ek Dersler

Müfredata ek olarak programa alınan Bilişim Teknolojileri, Satranç, Yaratıcı Drama, Düşünme Becerileri Eğitimi derslerinde öğrenciler hem bireysel, hem de grup içinde çalışmayı, strateji geliştirmeyi öğrenirler. Yaratıcılıklarını ve ritim duygularını geliştirirken kendilerini ifade etme şansını yakalarlar.

Geziler

Her şeyin sanal ortama taşındığı bir dünyada; dokunarak, doğal ortamında duyumsayarak öğrenmenin ve keşfetmenin, öğreneni ayrıcalıklı bir öğrenme konumuna getirdiği bir gerçektir. Birden çok duyu organının kullanıldığı öğrenme ortamlarında daha etkili ve kalıcı öğrenmeler gerçekleşir; unutulmayan bilgiler oluşturulur. Bu süreç zekâ alanlarının gelişimine olumlu katkı sağlar. Okul gezileri sayesinde öğrencilerimizin sadece yeni yerler görmüş olmaz; müfredatta yer alan konularla ilgili deneyim kazanır ve sosyalleşmeleri için önem taşıyan görgü ve kültürü edinirler.

Kulüpler

Uygulamalı ders öğretmenleri ve alanında uzman öğreticilerin görev aldığı kulüplerimiz bilişim teknolojileri, görsel sanatlar, tiyatro, müzik ve çeşitli spor dallarını kapsar. Öğrencilerimiz kendilerini en iyi temsil eden alanlarda yaptıkları seçimlerle, kulüplerde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda düzenlenen etkinliklerle arkadaşlarıyla ve velileriyle paylaşırlar. Bu sayede başarı, motivasyon, sosyal onay ve özgüven gelişimi gibi temel ihtiyaç alanlarında doyum sağlayacak verimli çalışmalar üretilir. Kulüp çalışmaları akademik eğitimi aksatmayıp aksine destekleyecek en doğru zaman planlamasıyla hayata geçirilir.